Přihlásit

Připravujeme projekt Zajištěná investice

Leží na vašem účtu peníze, které v příštích 5 letech nepotřebujete?
Nenechávejte je spát a rozmnožte je – připravovaný projekt
Zajištěná investice se o to postará.
Jak?

Chytře investujeme
do nemovitostí

Vaše peníze vložíme do nákupu pečlivě vybrané nemovitosti. Najdeme ji
v lukrativní lokalitách České republiky, kde hodnota realit neustále stoupá.
A abychom vám mohli vždy nabídnout fixní výnos ve výši 6–9 %, bude
v její ceně uloženo minimálně 120 % hodnoty vašich investic.
 
Dokážeme posoudit potenciál
nemovitosti, protože…

Máme mnoho let zkušeností

Roky se zabýváme nákupem nemovitostí, finančním plánováním
a managementem
. Se znalostmi práva i analýzy investičních příležitostí
dokážeme spolehlivě posoudit, do které nemovitosti investovat.
Rádi vám vysvětlíme podrobnosti

Váš vklad bude
po celou dobu zajištěný

Co to znamená? Vaše peníze zůstanou na vázaném účtu, dokud
za ně nekoupíme nemovitost, na kterou se bude vztahovat zástavní právo
ve prospěch agenta pro zajištění. Společnost tak může peníze použít
jen na nákup nemovitosti a pohledávek zajištěných nemovitostmi.

Investorům do realit přeje
i situace na trhu

Loňský rok byl z hlediska investic do realit rekordní. Objem transakcí
překonal i obchody v období před ekonomickou krizí – přispěla k tomu
i nabídka výhodných hypotečních úvěrů. A v roce 2016 tento trend
pokračuje. Výrazný zájem je o městská obchodní centra, komerční
nemovitosti, pozemky, ale i o rodinné domy a byty.
 
Zaujal vás tento způsob
zhodnocení peněz?

Projekt spustíme v létě 2016

Dáme vám včas vědět přesné datum

 

 

Poučení o riziku

 

Vaše investice proběhne formou nákupu dluhopisů. Nákup a držba dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, která budou uvedena v prospektu dluhopisů. Veškerá rozhodnutí zájemců o koupi dluhopisů by měla být založena na informacích obsažených v prospektu dluhopisů či jeho případných dodatcích a také na vlastní analýze výhod a rizik investice do dluhopisů. Prospekt bude uveřejněn na těchto internetových stránkách. Investice nebude dostupná dříve, než bude uveřejněn příslušný prospekt dluhopisů. Až do uveřejnění prospektu sdělení na těchto internetových stránkách nejsou veřejnou nabídkou cenných papírů a neobsahují informace o nabízených cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry.