Přihlásit

Vyprodané emise

 

 

5letý

Pětiletý dluhopis
Guaranteed investment a.s.

Název dluhopisu: Pětiletý dluhopis Guaranteed investment a.s.
Datum zahájení lhůty pro upisování: 01.10.2014
Datum emise: 01.11.2014
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 30.10.2019
Datum splatnosti dluhopisu: 01.11.2019 (Emitent je oprávněn k předčasnému splacení dluhopisů)
Datum splatnosti výnosu: ke dni splatnosti dluhopisu
Objem emise: 13.000.000 Kč
ISIN: CZ0003511883
Číslo účtu pro zaslání platby: 2110773767/2700
Variabilní symbol: rodné číslo / IČ
Jmenovitá hodnota: 100.000 Kč
Minimální výše investice: 200.000 Kč
Výnos dluhopisu: 9 % p.a. na základě složeného úročení
Maximální celkový výnos za 5 let: 53,86%
Emisní kurz: 103%
Agent pro zajištění: JUDr. Filip Černý

Ke stažení